Przebudowy

Przeróbki statków

W ramach naszych działań zajmujemy się również przebudową, modyfikacją oraz dostosowaniem istniejących jednostek do nowych potrzeb armatora.

01

Przedłużenia jednostek

02

Przebudowa wnętrz i wyposażenia jednostek

03

Inne modyfikacje